Inspirasjon

7 navn som forteller en historie

Navnevalg 13

Hvordan fikk noen Trondheims-gartnere flere hundre nye hjem oppkalt etter seg? Og hvorfor fikk Ensjøs nye, frodige bygård navn etter et mektig rovdyr? Kunsten å døpe nye boligprosjekter handler om både historie, særpreg og identitet.

Tidligere hadde eiendommer og boligbygg bare en adresse. I dag blir de også døpt med navn som skal fortelle noe om stedet du som boligkjøper skal bo.

Et navn som merkelapp

Et navn sier ofte noe om hvem du er, og slik er det også med navn på bygg og eiendommer. Et navn er en merkelapp, det identifiserer den det er snakk om.

– Prosjektene våre blir ofte navnet sitt, akkurat som at navnet blir noe som passer til bygget, forteller Gro Elisabeth Skahjem, seniorrådgiver salg og marked i Skanska Eiendomsutvikling.

Hun forteller at de ofte prøver å lete etter noe i historien som de kan knytte navnet til, men det er ikke alltid noe historisk som er verdt å ta med seg i navneutvikling. Historien kan også være brukt opp av noe nærliggende.

– Da må vi ta i bruk andre metoder for å finne navn, sier Skahjem, og legger til:

– Navnet et eiendomsprosjekt får, kan også ha en verdi i seg selv og skape noe ekstra rundt boligene. Jeg synes også det er koselig om de som ser etter bolig kan få assosiasjoner til navnet vi har funnet, sier Skahjem.

7 navn med mening

Skanska Eiendomsutvikling har bygget en lang rekke boligprosjekter i årenes løp, her er noen av de aller nyeste – og hva navnet kommer av:

  Navnevalg tigergarden1

1 – Tigergården

I andre tilfeller kan konseptnavn gi ekstra oppmerksomhet og skape noe mer enn for eksempel et historisk navn, om ikke folk allerede kjenner historien derfra og er knyttet til den. Dette er tilfelle med for eksempel Tigergården på Ensjø i Oslo, hvor et lekent navn var ønsket.

– Selv om det høres litt søkt ut, liknet fasaden litt på en tiger på tegningene, og har i tillegg striper i de gylne plater i bølgeform, og vi valgte da å spille videre på Oslo som Tigerstaden.

På eiendommene ved Ensjø Torg har Skanska knyttet et prosjektnavn opp mot et historisk bygg: Levahn mekaniske verksted lå like ved t-banen, og det vernede bygget er i dag blitt til 26 nye leiligheter. Men det er ikke alltid det historiske fungerer som utgangspunkt.

  Navnevalg 02

2 – Consulens Brygge

Consulens Brygge i Stavanger henter navnet sitt fra en av byens virkelig store sønner, skipsrederen og stortingsrepresentanten Sigval Bergesen D.E (1863-1956). Ved siden av å skape et av Norges viktigste rederier, grunnla han flere industribedrifter, to banker og var sentral i etableringen av Den Norske Amerikalinje.

Men det som fikk byen til å reise en statue av Bergesen, er hans innsats for å få bygget Sørlandsbanen helt fram til Stavanger. Og på toppen av alt dette, var han altså fransk visekonsul i Norge fra fra 1892 til 1930. Den ærestittelen ble med i gatenavnet som ble bestemt i 1961, da veien langs Hillevågsvika fikk navnet «Consul Sigval Bergesens vei». Med en så rik historie som bakteppe, var det ikke vanskelig å gi navn til et nytt kvartal med boliger i en klasse for seg.

  Navnevalg borgen1

3 – Borgen

Borgen er et annet boligprosjekt hvor det var ønske om et lekent navn. I likhet med Tigergården kom navnet delvis fra fasaden og konstruksjonen av prosjektet, da det så litt ut som en borg – og samtidig er lokalisert på toppen av Løren.

– Her var det vanskelig å finne et godt navn fra området det ligger i. I tillegg er navnet Borgen litt lekent og kan assosieres til det å være barn og bygge borg, forklarer Skahjem.

  Navnevalg lokeberggrenda1

4 – Løkeberggrenda

Løkeberggrenda i Bærum fikk navnet i en navnekonkurranse. Om vi i Skanska ikke er fornøyde med navn vi kommer opp med under idémyldring, kjører vi gjerne interne navnekonkurranser. Da kan kollegene enten stemme på allerede eksisterende forslag og gi sin mening, eller de kan komme med egne forslag.

– Her prøvde vi først å finne lokalhistorie for å navngi prosjektet. Vi fant et tidligere pottemakeri, men potte er et hardt ord og ingen navn ble spesielt pene. Derfor valgte vi heller å knytte navnet på prosjektet til navnet på stedet, slik at kjøpere kan forstå hvor det ligger. Vi likte også navnet grend ettersom vi bygger et tun med grendeliknende bygg rundt, forteller Skahjem.

  Navnevalg vario1

5 – Vario

Det siste boligprosjektet på Ensjø Torg har fått navnet Vario – som bevisst spiller på livet både inne og ute: Leilighetene i Vario har stor variasjon i areal og løsninger, så alle finner noe som dekker sine behov. Fellesrommet rett ved siden av kafeen sørger også for variasjon i hverdagen, mens livet utenfor er fullt av varierte, urbane tilbud.

– Her så vi på de mest unike fordelene ved å bo akkurat her, og valgte bevisst et navn som hjelper folk å oppdage variasjonen og mulighetene.

  Navnevalg nedrebleiker1

6 – Nedre Bleiker Gård

På Risenga i Asker er navnet Nedre Bleiker Gård beholdt etter gården som tidligere lå der. Det hadde vært gårdsdrift på tomten siden slutten av 1600-tallet, og gården hadde flotte eksisterende bygg, som låven fra tidlig 1900-tallet og våningshus fra 1750-tallet, så her fikk historien spille inn i navnevalget.

I dag er det fire boligblokker på tomten, hvor den ene boligblokken er en «gjenskapning» av den eksisterende verneverdige låven. Den gamle låven på Nedre Bleiker Gård ble revet, og gjenoppbygd med samme geometri og fikk navnet Låven. Teglstein var blant materialene som ble gjenbrukt og det gamle klokketårnet ble rehabilitert. I tillegg er tunet en viktig del av prosjektet og alleen med steinkant er beholdt.

  Navnevalg garnersletta1

7 – Gartnersletta

Gartnersletta har fått navn fra den gamle gartneritomta ved Ladetorget i Trondheim. Den ligger ved Ringve Botaniske hage og har Lade gård som nærmeste nabo. Dette er grønne leiligheter, et såkalt powerhouse-prosjekt, med solceller, geobrønn, bildelingsordning og urban dyrking med både drivhus, plantekasser og frukttrær.

Villenga i Ski er et annet grønt navn og boligprosjekt som er under utvikling med grønne og frodige uteområder på planen.

– Når det kommer til de grønne navnevalgene, som Gartnersletta og Gartnerløkken, er det navn som gjør det enkelt å koble til miljø og det grønne. På slike eiendommer tar navnene gjerne hensyn til det, sier Skahjem.