Inspirasjon

Et boligprosjekt i verdensklasse

Skanska gartnersletta 1

På Lade i Trondheim bygger Skanska det som skal bli verdens første Powerhouse-boliger – våre mest klimavennlige boliger noensinne.

Kan du tenke deg å bo i et lunt og godt hjem som ikke bare bruker minimalt med strøm, men som i tillegg henter energien fra sola på taket og varmen i bakken? Og som faktisk ender opp med å produsere mer energi enn du bruker selv?

På Gartnersletta i Trondheim blir «Powerhouse Lade» med sine 200 leiligheter verdens første Powerhouse-boligprosjekt. Byggene oppnår plusshus-standard og blir våre mest klimavennlige boliger noensinne. Byggene skal nå målene ved hjelp av varmebrønner i bakken, supereffektive varmepumper, tak dekket av solceller – og en rekke innovative løsninger som hjelper deg å bo og leve klimasmart.


Powerhouse

Hva er egentlig et powerhouse?


Skanska gartnersletta kim bundgaard
– Boligene på Gartnersletta får et svært lavt klimagassavtrykk, og blir enkle og gode å bo i, forklarer prosjektleder Kim Bundgård i Skanska.

Klimavennlige, gode hjem

- Ambisjonen med Powerhouse Lade er å bygge verdens første Powerhouse-boliger. Vi skal lage energieffektive og klimavennlige boliger, som både skal være enkle og gode å bo i. Dette er bygg som vil produsere mer energi enn de bruker selv, og ha et svært lavt klimagassavtrykk, forklarer prosjektleder Kim Bundgård ved Skanska.

- Det gjør dette prosjektet til noe spesielt. Ikke bare i Trøndelag og i Norge – men også internasjonalt.

Det handler om å bidra til å nå klimamålene i Parisavtalen, som Skanska har forpliktet seg på. Skanskas egen klimaambisjon er tydelig: Vi skal redusere klimagassutslippene våre med 70 prosent innen 2030, og være klimanøytrale innen 2045.

For å sikre at ord blir til handling, har vi også publisert vårt eget klimaveikart – som første selskap i vår bransje. Vi har også et tett samarbeidet med blant andre arkitektene i Snøhetta, energirådgiverne i Asplan Viak samt miljøorganisasjonen ZERO om å utvikle klimasmarte bygg med plusshus-standard.

Skanska gartnersletta marit
– Dette er første gang vi samler all Skanska spisskompetanse og teknologi fra Powerhouse-byggene i et boligprosjekt, sier prosjektsjef Marit Sollien og prosjektutvikler Torstein Fornes i Skanska.

Vekker internasjonal oppsikt

Denne Powerhouse-alliansen står så langt bak fire plusshus – en skole og tre kontorbygg, som alle har vakt internasjonal oppmerksomhet. Nå skal erfaringene brukes til å bygge verdens første Powerhouse-boliger på Gartnersletta på Lade, rett ved siden av vakre Ringve gård.

Prosjektsjef Marit Sollien og prosjektutvikler Torstein Fornes i Skanska røper at det kreves mye jobb og planlegging for at de skal nå disse ambisiøse målene.

– Vi har gjort det meste tidligere i andre Powerhouse-prosjekter, men det er første gang vi samler all denne spisskompetansen, teknikken og teknologien i et boligprosjekt, sier Sollien og Fornes.

Og det er mye mer enn bare solceller og varmebrønner som skal til for at de kommer i mål. Selve boligene må være i verdenstoppen på energieffektive løsninger. Derfor er Powerhouse-partner Asplan Viak også med på Gartnersletta-laget for å regne på klimagassutslipp og finne nye og klimavennlige løsninger.


Gartnersletta

Verdens første Powerhouse-boliger på Gartnersletta.


Skanska gartnersletta2
Plusshus-teknologien som skal inn i boligene på Gartnersletta, har hittil kun blitt brukt til banebrytende næringsbygg i Powerhouse-prosjektet. Nå kan du få bo i bygg som produserer mer energi enn de bruker.

Vil inspirere andre til å følge etter

– Det er et utrolig spennende prosjekt å være en del av. Det viser hvor langt man kan komme dersom man setter seg gode og ambisiøse mål. Forhåpentligvis kan dette spre inspirasjon videre til fremtidige boligprosjekter over hele verden, sier Oddbjørn Dahlstrøm Andvik, energi- og miljørådgiver i Asplan Viak.

For én ting er å bygge energieffektive kontorer. Det krever verdensledende kunnskap å få et næringsbygg til å bli et effektivt plusshus med egne energikilder, slik Skanska allerede har gjort med Powerhouse-prosjektene.

Men det er noe helt annet å bygge et hjem der du skal være døgnet rundt, varme mat, dusje, bruke vaskemaskiner og tørketromler og holde en komfortabel innetemperatur 24/7. Da er lista lagt høyere på alle områder.

Det tradisjonsrike trønderske energi- og teknologikonsernet NTE skal levere både strømmen i stikkontakten, elbil-laderne, fibernettet og underholdningstjenestene til Gartnersletta. Og de er opptatt av at du som beboer skal få full kontroll.

Viser deg strømforbruk i sanntid

– Vi skal tilrettelegge for at energien brukes på en effektiv måte, blant annet ved å visualisere beboernes energiforbruk i sanntid. Slik kan de se hvor mye energi de bruker til enhver tid, sier Anders Solem, markedssjef i NTE.

Målet er som alltid å skape gode hjem som gir deg en bedre hverdag, samtidig som vi bygger for et bedre samfunn.

– Vi håper at Gartnersletta kan bli en inspirasjon for oss i Skanska og være med å løfte hele bransjen. Og forhåpentligvis være med å endre måten på hvordan man bygger boliger i årene fremover, sier prosjektleder Kim Bundgård.