Aktuelt

Fire kvinner om hverdagen i Skanska

Microsoft Teams image 31

Skanska har mange dyktige kvinner på laget – og i Skanska Eiendomsutvikling finner vi fire av dem, på én og samme avdeling. På FNs internasjonale kvinnedag forteller de om sin hverdag i Skanska.

Som et ledende, internasjonalt selskap har Skanska FNs bærekraftsmål som rettesnor for det vi gjør. Der handler mål nummer fem om at vi alle må kjempe for å oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.

Det er et stykke igjen til mål på kjønnsfordelingen i entreprenørselskapet Skanska Norge, men i Skanska Eiendomsutvikling er tallet langt jevnere, og i avdeling Eiendom Oslo Vest er det faktisk kvinnelig flertall!

Her møter du fire av medarbeiderne på dette teamet: regiondirektør Helen Gåsvik, prosjektleder Ingvild Roald, prosjektleder Torunn Ahlstrøm og prosjekteier Merethe Danielsen.

    DSCF1455

– En vanvittig meningsfull jobb

– Hvorfor trives du i rollen din, og i Skanska?

- Å bygge samfunnet – bokstavelig talt – er en vanvittig meningsfull jobb. Med dette følger et stort ansvar, og ikke minst beinhard jobbing. Vi bygger folks hjem, og det er ingenting som er mer motiverende enn når kundene våre er stolte av det vi har bygget, sier Torunn.

    DSCF2068

- Jeg trives fordi det er en variert hverdag med ulike oppgaver, som både er spennende og meningsfylte. Det er veldig gøy å jobbe Skanska, med skikkelig engasjerte og kunnskapsrike folk fra veldig mange forskjellige fagområder, sier Ingvild.

Fikk avslag kun på grunn av kjønn

– Hva er den største endringen du har sett siden du startet i Skanska?

– Den største endringen siden jeg begynte i bransjen er at langt flere kvinner å se på eiendomsseminarer og at kvinner nå i langt større grad ansettes i lederposisjoner enn da jeg startet opp i bransjen for over 20 år siden, forteller Merethe.

    Microsoft Teams image 22 1

– Det begynner å bli veldig mange år siden jeg ble møtt med et avslag på en jobb i bransjen med: «Takk for gode intervjuer. Du har levert et veldig godt inntrykk, men vi kunne altså tenke oss en mann i denne stillingen.» Det var jo ikke lov å si det den gangen heller, men det ble faktisk uttrykkelig uttalt!

- Det har vært en stor satsing på unge og engasjerte mennesker. Det er gøy å se hvor mange flinke unge mennesker som kommer inn i Skanska og som bidrar til å utvikle selskapet videre. Det å ha en kultur som verdsetter og satser på unge talenter er en av grunnene til at jeg trives så godt, sier Torunn.

- Jeg er fortsatt ganske ny i Skanska, men en av tingene som trakk meg hit var at det er en god blanding av mye forskjellige folk. Jeg tror det er noe som har skjedd i bransjen for øvrig – man ønsker flere ulike kompetanseområder og bakgrunner inn, sier Ingvild.

    Helen Gaasvik Skanska SEU 841 A6109 liggende

- Vi er jo en veldig tverrfaglig bransje, og det kreves jo mangfoldig kompetanse fra vi analyserer investeringsobjekter til prosjektene står klare og skal selges til kundene. I tillegg til direktører, prosjekteiere og prosjektledere, består jo avdelingen vår av alt fra investeringsrådgivere og økonomer, til markeds- og kundeansvarlige. Med oss i disse stillingene har vi jo også folk med veldig ulike bakgrunner, innen alt fra eiendomsutvikling, økonomi, byplanlegging i tillegg til de klassiske ingeniørene. Jeg tror denne bredden har svært stor verdi at den er ettertraktet blant dagens arbeidstakere, trekker Helen frem.

    Skanska linn R5 GA8275

Arbeider systematisk for å styrke mangfoldet

I 2023 skal ingen uansett være i tvil om at Skanska tar mangfold på alvor. Konserndirektør for HR, Linn Westersø, forteller om systematisk arbeid for å styrke inkludering og mangfold på flere områder i Skanska.

– Dette handler om rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv. Avdekkes det risiko for diskriminering på noen av disse områdene, skal årsakene analyseres grundig, og konkrete tiltak settes i verk, forteller Westersø.

Westersø understreker at Skanska har en bred tilnærming til begrepet mangfold.

– Vi er opptatt av at det er bredden i mangfoldet som gir oss verdi. I år har vi blant annet lansert kurs i mangfoldsledelse, som er obligatorisk for alle våre ledere og funksjonærer. Målet er at lederne våre skal få en styrket forståelse av hvordan de kan ta utgangspunkt i likhetene mellom de ansatte og anerkjenne ulikhetene som en styrke.