Aktuelt

Økern blir et helt nytt bysentrum

View04 D4

Økern i Oslo står foran en fullstendig forvandling, når industriområdene nå utvikles til et nytt, levende sentrum i et urbant, grønt miljø som blir hjertet i Hovinbyen.

Er du en av de som kun har passert Økern i bil, buss eller bane, har du trolig én assosiasjon: En høy kontorblokk midt i en industriørken langs Store Ringvei i Oslo.

Om noen få år vil virkeligheten være en helt annen: Hele Økern står nå foran en total forvandling. Her skal det bygges flere tusen boliger, i tillegg til parker, barnehager og nye lokaler for kontorer, butikker og serveringssteder.

Skanska Eiendomsutvikling er en av de sentrale aktørene i byutviklingen på Økern. Det nye prosjektet Økern Park vil få i overkant av 300 leiligheter, kun et par minutters gange fra kollektivknutepunktene på Økern.

Det nye boligprosjektet blir en del av et helt nytt bysentrum midt i hjertet av Hovinbyen, som er Oslo kommunes største byutviklingsområde for de kommende tiårene. Hovinbyen dekker 11 kvadratkilometer mellom Sinsen, Bryn og Alnabru, der utviklingen nå skyter fart på mange fronter. Men ingen steder vil oppleve en like stor forvandling som Økern.

    View02 D4 1

Nye hjem i et nytt sentrum

– Vi gleder oss til å komme i gang med å bygge nye hjem som vil bidra til å gjøre Økern til et helt nytt og levende sentrumsområde der folk vil trives, sier Martin Berger, prosjektsjef i Skanska.

Han leder arbeidet som Skanska driver sammen med partnerne KLP Eiendom og Bane Nor Eiendom på området som får navnet Økern S, på sørsiden av det velkjente Økernsenteret.

– Fram til nå har dette området rundt Selma Ellefsens vei vært preget av industri, logistikk og tungtransport. Nå skaper vi en helt ny bydel med levende torg, grønne gatetun og åpne møteplasser, der også et løp av den gamle Hovinbekken hentes opp i dagen, så beboerne kan se og høre bekkesildringen gjennom nabolaget, sier Berger.

    View01 D4

Barnehage i et ungt nabolag

Skanskas boligprosjekt i sørenden av Økern S gir også rom for flere næringslokaler og en ny barnehage like ved det som skal bli den nye Hesselbergparken. Rett over gata finnes det allerede mange naboer som forlengst har flyttet inn i de nye nabokvartalene.

Nå har Skanska, Bane Nor Eiendom og KLP nettopp fått detaljreguleringen av Økern S-området klart for offentlig ettersyn, slik at alle kan studere planene og komme med innspill.

– Det er viktig for oss å høre hva slags meninger og forventninger folk har til det vi utvikler, siden målet er å skape en bydel hvor beboerne skal bo godt og ha det bra. Dette blir en moderne, klimavennlig bydel midt i et sentralt kollektiv-knutepunkt, der det legges spesielt til rette for sykling og gange, konstaterer Berger.