Aktuelt

Skanska søker nye partnere

Skanska eiendom R5 GA5951

Skanska Eiendomsutvikling møter 2023 i investeringsmodus. Nå åpner Thorbjørn Brevik for nye prosjekter og samarbeidspartnere.

    Skanska eiendom R5 GA5991

– Å innlede et joint venture-partnerskap er jo nærmest å anse som et giftemål. Derfor er det viktig å være trygg på at man har funnet den rette partneren og har et omforent syn på de viktigste verdiene, sier konserndirektør Thorbjørn Brevik i Skanska Eiendomsutvikling.

Selv er han opptatt av at Skanska er en langsiktig og solid samarbeidspartner i et svært komplekst fagfelt, preget av ærlig åpenhet og med gode, balanserte avtaler i bunn. Og i en tid hvor store deler av bransjen har måttet bremse farten, er Skanska i en god posisjon for å utvikle porteføljen videre.

    Skanska eiendom R5 GA6112

Investerer gjerne i de rette prosjektene

– Vi har mye investeringskapasitet og ønsker nye partnere velkommen, så lenge det handler om de rette prosjektene, konstaterer Brevik.

Han ser mange gode grunner til å ta kontakt med Skanska nå:

– Vi har ikke bare solid finansiell styrke, vi oppnår også normalt gode finansieringsbetingelser i bankene, som også kommer våre partnere til gode. I tillegg har vi en kompetent byggherreorganisasjon som jobber tett med entreprenøren og markedsavdelingen for å optimalisere prosjektene. Resultatet er et trygt og forutsigbart samarbeid og en utrolig gjennomføringskapasitet, fastslår Thorbjørn Brevik.

    Skanska Gartnersletta Eksterioer Vinkel 01 v3 3 Destate no 1 1

Klimaprosjekt i verdensklasse

Skanska Eiendomsutvikling investerer i tomter og utvikler boligprosjekter i Stavanger, Kristiansand, Trondheim, Bergen samt i Oslo og omegn. De siste årene har selskapet tatt flere ambisiøse steg, og bygger nå både påkostede premium-prosjekter og verdens første Powerhouse-boliger – som produserer mer strøm enn de forbruker gjennom sin levetid.

Nylig var kommunalministeren i Trondheim for å legge ned grunnsteinen til Powerhouse Lade, som med klimaløsninger i verdensklasse forteller om et selskap som mener alvor. Nå sonderer de aktivt markedet for mulige partnere, enten det er tomtebesittere eller andre utviklere. - Og hvor kan det passe å bygge det neste powerhouse-boligprosjektet?

Målet er å finne joint venture-partnere som deler felles verdigrunnlag og gjerne byr på kompetanse som utfyller Skanskas egen.

    Skanska eiendom R5 GA6504

Lokale partnere med utfyllende kompetanse

– Vi er sterke på mange områder, men ser at mange av våre lokale partnere sitter på svært verdifull kunnskap om markedet og nærområdet, innsikt som gjør prosjektet sterkere, sier Brevik.

Et aktuelt eksempel er Villenga i Ski, der Skanska sammen med familien Jacobsen utvikler 550 boliger i grønne omgivelser, med lokaler for stedstilpasset næring og et levende torg.

– Som et lite, familiedrevet selskap toner vi ned vår egen risiko ved å få inn en så stor aktør som Skanska. Skulle vi løftet dette alene, ville det tatt mye lengre tid og hatt en helt annen risikoprofil, både med tanke på finansiering og gjennomføring. Den tyngden Skanska bringer inn i hele prosessen, er viktig for oss, sier Bjørnar Myking, daglig leder i K. Jacobsen AS.

Trygg på at Skanska er der hele veien

– Vi vet at når Skanska går inn i et slikt prosjekt, så er de der – helt fra begynnelse til slutt. Det er også et viktig argument for oss.

Wankel-familien i Moss og Byggteknikk i Trondheim er andre eksempler på små, solide familieselskaper som Skanska har tette, gode samarbeid med. Base Properties er andre industrielle utviklere Skanska jobber med.

    Skanska eiendom R5 GA6052

– Vi søker også å jobbe med andre utviklere der vi ser at prosjektene blir store. Da vil vi i fellesskap kunne ta ned noe av risikoen i enkeltprosjektene, og heller jobbe sammen på flere prosjekter samtidig. Spesielt gjelder det Oslo og andre steder der reguleringsprosesser tar 5-10 år på større prosjekter, påpeker Thorbjørn Brevik.