Aktuelt

– Vi tar det gode bomiljøet på alvor

Skanska okern DJI 0221

Urbane lekeplasser, grønne hager, trivselsverter, matfestivaler og konserter. Flere år før boligprosjektet på Økern står klart, er Skanska allerede i full sving med å planlegge et mangfoldig bomiljø som vil løfte hele nabolaget.

Akkurat nå er Skanskas nye boligprosjekt på Økern i Oslo kun en stor tomt med et kontorbygg på. En adresse i Selma Ellefsens vei 15. Men om noen få år er dette et boligstrøk med flere hundre nye hjem. Og Skanska er forlengst i gang med å gjøre det til noe mye mer: Et godt, trygt og sosialt bomiljø.


– Et godt og levende nabolag blir ikke til av seg selv. For Skanska er et godt boligområde mer enn vakre boligbygg og leiligheter som gir god bokvalitet. Det er minst like viktig for oss som boligutviklere å bidra til et godt lokalmiljø rundt boligprosjektene, sier markedsansvarlig Thomas Borg Rasmussen i Skanska.


– Men for å lykkes med det, må vi ha en dybdeforståelse av området vi skal bli en del av, og bli kjent med menneskene som bor og ferdes der. Derfor samarbeider vi blant annet med mangfoldsbyrået «Vi er OSS» i arbeidet med livet mellom husene, forteller Thomas.

    Skanska okern 7 X6 A0334

Vil gjøre Skanska lommekjent på Økern

«Vi er OSS» arbeider mye med byutvikling, mangfold, medvirkning og brukerinnsikt, og har laget et forprosjekt som skal brukes til å skreddersy et godt og stedstilpasset boligprosjekt på Økern.

– Vi vil gi Skanska den informasjonen de ville hatt hvis de bodde på Økern og kjente strøket som sin egen bukselomme, forklarer Vidar Singh, som er faglig leder i «Vi er OSS»:

Tradisjonelle medvirkningsprosesser starter ofte sent i utviklingsprosessene, og klarer sjeldent å mobilisere og involvere gode representanter fra innvandrerbefolkningen.

– Dette skaper distanse og lite rom for viktige endringer. Derfor starter vi tidligere enn normalt med å snakke med et mangfold av mennesker for å få kunnskap om behovene deres, forteller Vidar Singh.

Som spesialister på mangfold er «Vi er OSS» ekstra relevante i utviklingsprosjekter på østsiden av Oslo, der mangfoldet er størst. Rådgiverne snakker ti språk, og får dermed god kontakt med mange mennesker som ofte ikke blir hørt i slike prosesser.

– Målet vårt er å sørge for at når boligene er ferdige, så er de allerede koblet på omgivelsene sine. For når et boligbygg gir tilbake til strøket, skjer det noe fint. Da oppstår det synergieffekter som gir god bokvalitet og god livskvalitet for alle. Skanska ønsker å være innovative og gjøre dette annerledes, og det har vært utrolig gøy å være med på, sier Vidar Singh.


Økern Park

På Økern skal Skanska Eiendomsutvikling utvikle i overkant av 300 leiligheter, i tillegg til en flott park, barnehage og næringslokaler på bygulv.


    Image001 3

Et nytt og mangfoldig nabolag

Forprosjektet inneholder flere forslag til hvordan Skanska kan gi noe tilbake til nabolaget, både før, under og etter byggingen. Det foreslår blant annet en såkalt urban lekeplass, som bare skal gi barn muligheter til å leke. Den skal bestå av uteområder for folk i alle aldre, tilrettelagt for mange typer aktiviteter.

Kartleggingen til «Vi er OSS» viser nemlig at det vil bli et stort mangfold blant beboerne: Eldre som trenger hvilebenker, familier som kan spise og grille ute og unge voksne som vil utfolde seg med sport og sosialt samvær.

De anbefaler også å ansette trivselsverter i en oppstartsfase slik at tilknytningen til lokalmiljøet får en ekstra god start. Matfestivaler, konserter og ulike typer arrangementer er andre tiltak de tror kan skape gode synergieffekter, som lokale jobber for unge folk.

– Vi tenker at dette forprosjektet skal bidra til å skape et boligområde som alle i lokalmiljøet trives med. Det kan man bare gjøre hvis man på et tidlig tidspunkt kjenner behovene til folk i lokalsamfunnet. På Økern har Skanska tatt seg tid til å gjøre dette arbeidet, sier Singh.

    Martin bergersen image001

En del av en helt ny bydel

– Når vi utvikler et såpass komplekst og stort prosjekt som dette, er det viktig å starte med å søke bredt slik at vi får med oss de gode verdiene et mangfold kan by på fra dag én, sier prosjektsjef Martin Berger i Skanska.

Han legger vekt på at dette ikke bare er et nytt boligprosjekt, det er en viktig byggekloss i en helt ny bydel på Økern.

– Vi utvikler en spennende eiendom nær knutepunktet på Økern, som blir en del av et større område som blir «Økern S». Dette er et komplekst og stort prosjekt der hele bydelen skal transformeres fra dagens tungtrafikk, logistikk og industri til nye arbeidsplasser, boliger, barnehage, en helt ny park, torg og møteplasser, forteller Berger.

– Planene våre er nå hos Plan- og bygningsetaten for førstegangsbehandling, og vi ser fram til å få saken ut på offentlig ettersyn slik at vi kan sikre oss flere gode innspill til den videre prosessen.

    View02 D4

Vil gi noe tilbake til nærområdet

Det ferdige prosjektet skal ha både offentlig tilgjengelige og private grøntområder. En bydelspark på østsiden av tomta, et vannspeil på vestsiden og et torg med bygate og ulike underganger tett på boligene gjør området tilgjengelig og skaper nye fellesarealer for alle som bor i strøket. En grønn og frodig bakgård blir en privat og lukket sone for beboerne.

For å vite hva de offentlige områdene kan gi tilbake til lokalsamfunnet, det er viktig å ha mest mulig kunnskap om området.

Thomas Borg Rasmussen i Skanska peker på at arbeidet «Vi er OSS» har gjort her, er viktig både for de som skal bo i leilighetene, for naboene deres og for lokalmiljøet.

– Vi skal ikke bare bygge for å bygge, vi skal gi noe tilbake til stedet vi kommer til.