Byggingen er i gang!

Vi er i gang for fullt på tomta og utgraving av p-kjelleren er godt i gang og tårnkrana er på plass. Salget av byggetrinn 1 med hele 70 solgte av 97 enheter har vært en suksess.

  Marketer 94c462af43631d54ac8b7d25faea80c2

  Mye skal skje fram til første byggetrinn står ferdig og klar til overlevering i perioden juni til august i 2024.


  Tilvalgsperiode 1 for bad er godt i gang og avsluttes 7. desember 2022.


  Akkurat nå jobber vi for å klargjøre byggetrinn 2 for salg. Planlagt salgsstart for byggetrinn 2 er i løpet av første halvår 2023.

   Marketer bd79b44fd7414d79f5f6d8579bb191fd

   Med oss på laget har vi Heime som med sitt bo- og trivselskonsept sørger for å styrke den sosiale bærekraften og et godt bidrag til prosjektets miljøregnskap.


   Adressen til Gartnersletta Powerhouse Lade er også klar og blir en forlengelse av Lade Allé, Lade Allé 42 til 44.

   Vi gleder oss til fortsettelsen og til at bygget nå gradvis reiser seg. Første søndag i advent vil julegrana lyse på tomta til gamle Ladesletta Gartneri.