1675709819 3270 01 SKA e 09 Center R02

1675709691 3270 01 SKA e 03 Courtyard R02

Landskapsarkitekten

STENER SØRENSEN


Rekkehusene og leilighetene i Løkeberggrenda blir omkranset av en frodig park med store variasjoner i kvaliteter og funksjoner. I senter av boligområdet ligger tunet, avskjermet fra omgivelsene av bygningene. Dette blir et område for aktivitet, en trygg lekeplass for barn og lun møteplass for voksne. Det blir flere flotte pergolaer, under disse finner du sitteplasser, blomster og dyrkningskasser. Veiene rundt tunområdet passer perfekt til en liten rusletur, et trygt sted å lære seg å sykle eller hvor barna kan leke med vannet som strømmer i vannrennene og ut i regnbed når himmelen åpner seg. Overvann blir brukt som en estetisk ressurs, som både er med på å definere utseende på veiene i grenda og samtidig sørger for å gi liv til regnbed. Veiene er også knyttet sammen med turveien som går forbi i øst, her finnes det både flere lekeplasser og større akebakker. I områdene som vender vekk fra tunet blir det ikke lagt opp til lek og felles aktiviteter, disse vil oppleves som mer private.

    1675709576 3270 01 SKA e 01 Building K R02

    Variert vegetasjon


    Grenda får variert vegetasjon, med trær, klatreplanter, busker og stauder. Disse vil skape rom, skjerme uteplasser, forskjønne vegger og murer. Disse vil forandre seg i takt med årstidene, og gi helt nye duft- og fargeopplevelser. Det er rom nok til at trærne kan få vokse seg høye, og skape grønne tak over enkelte deler av parken. På taket til parkeringskjelleren blir det bygget kasser for planter, dette gir jordvolum og grønt som både skjermer og forskjønner. Det er valgt solide materialer for fast dekke og benker, disse vil skape en fin kontrast til en lettere og levende vegetasjon.