1675709707 3270 01 SKA e 04 Aerial R02

Ark Kaja 01
Kaja Mørk Korstvedt, LPO arkitekter.

Variert, grønt og frodig

LPO ARKITEKTER


I Løkeberggrenda har vi ønsket å få til et variert boligområde i frodige, grønne omgivelser. Bebyggelsen rommer ulike boligtyper for å legge til rette for en sammensatt beboergruppe i alle aldre. Ved å gjenskape det opprinnelige terrenget vil det grønne preget i området styrkes og gi solrike uteområder med sikt til omkringliggende åser.


Langs Kirkeveien er det 3 leilighetsbygg der fasadene trappes inn for å gi flersidig belyste leiligheter og for å gi rom til felleskapet på bakkeplan. 28 rekkehus er plassert rundt et felles indre tun som inviterer til lek og møter mellom naboer. Felles trappehus på tunet fører ned til parkeringskjeller under terreng. Tunet knytter seg til eksisterende turvei mellom Bekkestua og Sandvika.


  1675188106 3270 01 SKA i 01 balcony R01 square

  Leilighetene


  Leilighetsbyggene får stående, farget trekledning og balkonger med brystning og glassrekkverk. Høye vindusfelt gir gode lysforhold i leilighetene og utsikt mot de grønne omgivelsene. Byggene har variert form og fargebruk, men knyttes sammen til en helhet ved bruk av lik panelkledning og vindusformater.


  Rekkehusene


  Rekkehusene er fordelt på 7 rekker. Alle rekkene har forskyvninger i fasaden, der maksimalt to rekkehus ligger i samme fasadeliv i samme rekke. Rekkehusene er utformet med stående lektekledning for å gi et variert lysspill til fasadene. Rekkehusene er gitt ulike farger for å bryte opp volumene og forsterke hver boenhets egne identitet. Fargeskiftet er gjort der det er forskyvninger mellom rekkehusene. I rekkene der det ligger to rekkehus i samme liv er inngangsdørene gitt ulik farge for å gi boligene et personlig preg. Alle vinduer har samme farge for å knytte boenhetene sammen til et samlet anlegg. Hvert rekkehus har en egen utebod. Dette bidrar til å skjerme utearealene for hver boenhet.


  Til sammen vil utbyggingen av tomten danne et helhetlig, men samtidig variert boområde med store, grønne uteområder.