Aktuelt

Kombinerer høy komfort og solid klimagevinst

Skanska Gartnersletta Eksterioer Vinkel 01 v3 3 Destate no 1

Hva skjer når du kobler Skanska Eiendom med landets fremste byggingeniører, solenergi-eksperter og et eget team med forskere? Du får fremtidens plusshus, som lager mer strøm enn du bruker.

Forsknings- og utviklingsprosjektet Skanska har drevet for å bygge ekstremt energieffektive boliger med høy komfort til overkommelige priser, har pågått i flere år – med støtte fra Norges Forskningsråd. Kodenavnet internt er SynHouse, og nå settes spaden i jorda for nybyggene som tar i bruk mange av de nye løsningene.


Først ut er Powerhouse Lade på Gartnersletta i Trondheim, og snart kommer flere pilotprosjekter i gang. Dette er nok et eksempel på at Skanska Eiendomsutvikling ikke er som andre eiendomsutviklere:


Som en del av den store Skanska-familien, har vi nemlig et stort lag av sterke entreprenører, ingeniører, spesialister og forskere med oss på laget. Hvert eneste av våre boligprosjekter, bygges av kjentfolk – altså våre egne kolleger i Skanska Norge.

  Skanska tor helge dokka GA040073

Tok doktorgrad på inneklima

Men Skanska har også spisskompetente fageksperter som tar store steg i utviklingen av nye og klimavennlige boligkonsepter, slik som sjefsrådgiver Tor Helge Dokka i Skanska Teknikk: Han er tømreren som ble ingeniør og etterhvert tok doktorgrad på inneklima, og han er en av drivkreftene bak SynHouse-prosjektet i Skanska.

– Fortell kort hva dere har fått til i dette prosjektet!

– Vi ønsket å bidra til å kutte klimagassutslippene betydelig ved å redusere energibehovet i nye boliger, uten å ofre noe av komforten – og samtidig sørge for at bygget selv produserer all den fornybare energien som trengs. Med alle tiltak på plass vil en av disse boligene trolig ha strømkostnader på ned mot en tiendedel sammenliknet med normalbygg, forteller Dokka.

– Den store fordelen med SynHouse-konseptet er at du får stabilt godt inneklima gjennom hele året, sier sjefsrådgiveren.

  Skanska Gartnersletta Leil A308 Stue Kjoekken vinkel 6 v4 3 Destate no

Sommervarmen lagres i energibrønner

En av utfordringene med moderne leiligheter er nemlig overtemperatur på sommeren. Dette er nå løst på en elegant måte med vannbåren gulvvarme. Dette bidrar til at bygget har en komfortabel temperatur hele året. På sommeren pumpes overskuddsvarmen ned i grunnen, til energibrønnene. Der lagres den til vinteren og brukes igjen når huset skal varmes.

– Dette er vinn-vinn, med høy komfort året rundt. Samtidig blir energiforbruket ekstremt lavt sammenlignet med andre boliger, sier Dokka. Plusshus er kostnadseffektivt, men koster litt mer. Dokka påpeker at samtidig får man investeringen fort igjen, med under ti års tilbakebetalingstid. Etter nedbetalingstiden er boliginvesteringen ren gevinst.

  Skanska Gartnersletta Eksterioer Vinkel 02 v4 3 Destate no 1

Delingsøkonomi i garasjen

I tillegg til at det er mye å spare i strøm, trekker Dokka fram en tredje fordel med det nye boligkonseptet.

– Elektro-mobilisering presser seg fram. Vi har jobbet med å finne ladeløsninger der vi utnytter solenergiproduksjonen i sommerhalvåret. Da vil boligene ofte produsere mer strøm enn huset trenger – og dermed ha energi til overs for lading av private elbiler, sier Dokka.

Skanska jobber også med løsninger som en bildeleordning med de andre beboerne.

– Dette blir ikke ulikt konseptet som ble kjent som «Nabobil». Denne type løsning med moderne elbillading og delingsøkonomi begynner å bli aktuelt for mange, og dette er noe vi jobber mye med for å finne fram til de gode løsningene. Vi ruller ut i våre prosjekter framover, som på Gartnersletta i Trondheim, sier sjefsrådgiveren.

  Skanska Gartnersletta Leil B104 Stue Kjoekken v3 3 Destate no 1

Høye strømpriser gir inntjening

Høye strømpriser har fått flere til å få øynene opp for solceller på taket og salg av overskuddsstrøm.

– Fram til for et halvannet år siden var ikke salg av overskuddsstrøm fra plusshus god butikk. Skanska prøvde derfor å optimalisere med å bruke mest mulig selv. Men nå som det er god butikk, vil vi også legge til rette for å selge overskuddet av egen strømproduksjon. Med gode avtaler reduseres da nedbetalingstiden ytterligere, sier han.

Boliger med lavt energibruk er sentralt for å få ned energibruken og klimagassutslippene i den norske bygningsmassen.

  Skanska Gartnersletta Terrasse v3 3 Destate no

God samvittighet

Det å være miljøvennlig trenger ikke lenger gå gå på bekostning av komfort. SynHouse beskrives av Dokka både som ekstremt miljøvennlig – og ekstremt komfortabelt.

– Komforten blir bedre enn i normale boliger. Det er en god bonus, sier han, og tror at flere etter hvert vil følge utviklingen.

– Elbil var en stor revolusjon. På samme måte tror jeg plusshus blir viktig for for det grønne skiftet. I tillegg til lavt energiforbruk og godt inneklima reduseres også klimagassutslippene med 70 prosent, med lavt klimaavtrykk under hele byggeprosessen. Du kan derfor kjøpe plusshus med god samvittighet, forsikrer Dokka.


Grønne boligprosjekt

Vi som eiendomsutvikler og entreprenør har et stort ansvar for å bidra til løse klimakrisen. Derfor utvikler og bygger vi alle våre boliger med den høyeste miljø-sertifiseringen i Norge.


  Skanska Gartnersletta Drone Boligvelger v3 3 Destate no

Plusshus

 • Et plusshus er et bygg som produserer mer energi enn det forbruker, regnet over året.

 • Energien skal i stor grad dekkes av fornybare energikilder, inkludert lokalt produsert energi.

 • For å regnes som plusshus, må det produseres overskuddsenergi på 2 kWh/m2 BRA pr år.

 • Kjært barn, mange navn - på engelsk kalles det blant annet «plus energy house» og «positive energy building».

 • Et powerhouse et plusshus hvor det i tillegg stilles krav til maksimalt og totalt CO2-utslipp per kvadratmeter, inklusiv byggefase, energi i drift, materialer og avhending i henhold til Paris Proof standard (som tar utgangspunkt i Paris-avtalens 1,5 graders mål).

 • Det blir mange nye ord og uttrykk når vi snakker om bærekraft og miljø. Vi har derfor også en "ordliste" tilgjengelig her