BREEAM NOR milljotreet sort 2048x1996

På naturens premisser

Vårt fokus som utbygger er å skape gode bomiljøer hvor mennesker trives. Vi ønsker å spille på lag med miljøet og derfor har vi i Skanska Eiendomsutvikling tatt i bruk en sertifisering av alle våre boligprosjekter som har navnet BREEAM og er Europas ledende miljøsertifisering for bygninger. Kjennetegnet på BREEAM er tydelige krav og mål som ivaretar både dine og våre ønsker om sunne, effektive og bærekraftige bomiljøer.

  Sertifisering

  Borgen blir selvfølgelig BREEAM-sertifisert og vår ambisjon er å oppnå Very Good sertifisering. Det at vi sammen kan ta ansvar for å heve kvaliteten ved å bygge sunne, velfungerende og energieffektive boliger er vi umåtelig stolte av. Nedenfor kan du lese litt om hvilke tiltak vi gjør for å få både deg og omgivelsene til å smile.


  Vann

  Vann er viktig for alle. Derfor ønsker vi i Skanska å spare en god del av hva som er vanlig i standard boligprosjekter. Effektive sanitærløsninger og smarte vannsystemer bidrar til å senke forbruket av drikkevann. Planter i uteområder skal være robuste og ikke for tørste. Dette sørger for at du får nyte frodige uteområder, samtidig som vi sparer på vannressursene.


  Transport

  Vi vil gjøre det enkelt å velge smarte transportløsninger når du skal ut. Vi sørger for at våre prosjekter har et stort antall sykkeparkeringsplasser, samt gode muligheter for lading av elsykler. Flere av våre nyeste prosjekter har også eget sykkelverksted i bygget. Samtlige av våre parkeringsplasser skal også ha ladepunkt for elbil.


  Materialer

  Vi spiller på lag med regnskogen. Derfor har vi nulltoleranse for bruk av tropisk tømmer i våre bygg. Våre gode rutiner sørger for at det kun benyttes lovlig hugget og lovlig kjøpt tømmer. Du skal kunne føle deg trygg på at våre grønne verdier også gjelder innkjøpsrutinene.


  Ledelse

  Måten vi i Skanska leder våre byggeprosjekter på, påvirker ikke bare våre ansatte – men også omgivelsene våre. Det er svært viktig for oss å vise hensyn når vi bygger. Vi velger miljøvennlige byggemetoder og liker å holde det ryddig rundt oss. Slik skaper vi trivsel for de som jobber på byggeplassen, og for de som bor i nærheten.


  Helse og innemiljø

  Et godt innemiljø er viktig for både helse og trivsel, og kan gjøre en enorm forskjell i hverdagen. Vi sikrer deg et sunt og godt inne- og utemiljø ved å planlegge for dette helt fra start ved å fjerne forurensingskilder og sikre optimal luftkvalitet. Vi unngår miljøgifter og bruker helsevennlige produkter slik at det er godt å trekke pusten inne så vel som ute.


  Forurensing

  Det er viktig for oss i Skanska at våre boliger gir deg et trygt, grønt og levende nabolag. Et av målene for prosjektene våre er å alltid søke gode grep som gir gode og sunne bomiljøer og økt økologisk verdi til området. Vi vet at vi er helt avhengige av det biologiske mangfoldet rundt oss, legger derfor stor vekt på bevaring av dette i våre prosjekter.


  Energi

  I Skanska har vi et av Norges ledende fagmiljøer for utvikling av energieffektive bygg, og vi driver også utstrakt forskningssamarbeid for å ta byggebransjen mot målet om klimanøytralitet i 2045. Vår spisskompetanse sørger for at din bolig ligger i et energieffektivt bygg. Gevinsten deler vi med både deg og klimaet: Når vi sparer på energien, så sparer vi også miljøet – og du sparer penger.


  Avfall

  Vi i Skanska stiller alltid svært strenge krav til avfallshåndtering på byggeplassen – og har klare rutiner for trygg håndtering av byggeavfall. I tillegg overvåker vi både forbruk av vann, drivstoff og energi gjennom hele byggeprosessen, som et ledd i vårt kontinuerlige arbeid med å nå klimamålene i Parisavtalen.


  Arealbruk og økologi

  Når vi bygger, tenker vi også på at naturen rundt oss må ivaretas gjennom hele byggefasen. Vi sørger for boliger som gir minst mulig avtrykk, med mål om å etterlate tomten bedre enn da vi startet.