4352 Villenga dronemontasje rev 03 003 Godkjent

Villenga

På Finstad i Ski er Skanska og familien Jacobsen i gang med utviklingen av det som skal bli «VILLENGA», bestående av ca. 485 miljøvennlige boliger med spennende og variert arkitektur. I tillegg skal det utvikles stedsriktig næring og et «levende» torg.


Med oss på laget har vi Lund Hagem arkitekter og landskapsarkitektfirmaet Atsite, som skal bidra sterkt med å få et mangfold av attraktive og funksjonelle leiligheter og spennende, grønne og frodig uteområder, som sammen skal danne fundamentet for et mangfoldig, dynamisk og godt bomiljø.

Her skal unge nyetablerte, barnefamilier, unge og eldre «seniorer» leve i skjønn harmoni og det er gjennom dette mangfoldet av generasjoner de gode bomiljøene skapes.

Vi håper du vil følge med på utviklingen videre i dette spennende «Byutviklingsprosjektet».

    • EKSTERIOER SKIVEST FINSTAD 20231201
    • EKSTERIOER SKIVEST FINSTAD 20231117
    • 20231204 DRONEPERSPEKTIV SKI FINSTAD 03

    Meld interesse

    Takk for din interesse! Du hører fra oss snart.