Ext3 final

Har tro på Bjørndalen

Prosjektleder i Skanska: – Det er mye til salgs i Kristiansand, et kjøpers marked. Det gir slike som oss en utfordring.


Vi har solgt veldig bra, og har all grunn til å være fornøyde. I oppstarten var det kun et jorde, sier prosjektleder Camilla Widmer i Skanska Eiendomsutvikling, som skal selge inntil 500 boliger i Kristiansands nye bydel.


EiendomsWatch skrev nylig om planene for Kristiansands nye bydel Bjørndalen, (les artikkel) hvor Skanska har planer om å bygge 400-500 boliger, samt inntil 20.000 kvadratmeter næringslokaler.Skanska jobber i samarbeid med Mosvold Eiendom med to av de tre siste kombinasjonsbyggene langs E18, hvor to av byggene skal inneholde kontorer og forretninger på bakkeplan.


- Bjørndalen har en unik beliggenhet, som er lett tilgjengelig fra alle kanter. Den kan gjerne sammenlignes med Kristiansands svar på Skøyen eller Lysaker i Oslo, uttalte Kurt Mosvold.


Har jobbet med planene i 15 år‍.


Planene for Bjørndalen har versert lenge:


Skanska har vært i prosess rundt Bjørndalen i 15-16 år. Med store, komplekse prosjekter som dette tar det lang tid før produksjonen kan starte.


Prosjektleder forteller at første delen var en skisse- og reguleringsprosess mellom 2008-2010. Deretter ble avtaleverket med de ulike selgerne ferdigstilt.


Først i 2016 var alt klart for selve transaksjonen av de 100 målene med tomt. Det ble ifølge Skanskas prosjektleder tidlig klart at en aktør burde ta kontroll på hele utbyggingen, da det er et relativt stort infrastrukturprosjekt som må håndteres parallelt med utviklingen av bolig- og næringsarealene.

  Bjorndalen Artikler master

  Laget masterplan‍

  Bjørndalen skal være en bydel hvor det urbane møter det landlige.


  - Vi i Skanska Eiendomsutvikling jobber primært med boligutvikling, men vi har mye erfaring innen næringseiendom i konsernet og gjennom utvikling av kombinasjonsbygg. Det er i tillegg et stort infrastrukturprosjekt som skal løfte området både i form av parker, lekeplasser og logistikk for gående og syklende. Området har tidligere vært stengt for allmennheten, mens det nå skal fungere som en passasje mellom det urbane langs kollektivaksen og det landlige opp mot naturområdene i Jegersberg.


  Han sier at Skanskas inngang var at de ønsket å skape en ny bydel.


  - Da måtte vi ha en total plan. Det ble engasjert en arkitekt som laget en masterplan for området. Det ble laget det som nærmest er en egen bedriftsprofil, med logoer, fonter, markedsstrategi, designveileder osv. Etter det delte vi det opp i delfelt. I fase én jobber vi med boligutvikling i Bjørndalen Allé, samt rekken med næringseiendommer mot E18. Rekken mot E18 er regulert til kombinerte formål og i to av de fem byggene ønsker vi en kombinasjon av næring og bolig. I de tre øvrige har vi konkrete planer om å tilby forretning- og kontorlokaler, sier Stundal til EiendomsWatch.


  - I tomtekjøpavtalen hadde vi en avtale med Rema 1000, som har etablert en flott butikk i første etasje av vårt første byggetrinn. Dette bygget ble overlevert i 2020. Nå skal vi i gang med naboeiendommen hvor det skal legges 60 små/mellomstore leiligheter ut i markedet før sommeren, fortsetter han.


  Stundal opplyser at Skanska i tillegg ferdigstiller de siste 33 boligene i alleen i år. Da er hele gata ferdig med 22 rekkehus, 148 leiligheter, Rema 1000-butikk og en barnehage med plass til 80 Barn i regi av Fire årstider.


  – Kjøpers marked‍


  NBBL kåret nylig Kristiansand til den beste storkommunen (les artikkel) i landet når det gjelder tilrettelegging for boligbygging.


  - Det er mye til salgs i Kristiansand, et kjøpers marked. Det gir slike som oss en utfordring når det gjelder å utvikle gode prosjekter til riktig pris. Kristiansand har rimeligere priser enn de andre store byene i landet, og det er bra for byen at folk har råd til å kjøpe boliger. Det krever at vi som utviklere har fokus på attraktive boliger og til en pris som kundegruppen aksepterer å betale.


  Basert på at markedet kan betegnes som et kjøpers marked er Skanska «trimmet» når det gjelder å utvikle effektive og rasjonelle prosjekter, sier Stundal.


  - Vi har hatt relativt lave priser sammenlignet med andre store byer da kommunen har vært flinke på å regulere tomteområder. Slik har det vært de siste 15 årene. Med en utsalgspris som er lav krever det mer av oss som utvikler å finne riktige produkter til riktige kundegrupper. I bunn må det ligge fornuftige og rasjonelle valg i forhold til oppbygning av prosjektene.


  – Hvordan er markedet for denne type boliger?‍


  - Vi har solgt veldig bra, og har all grunn til å være fornøyde. I oppstarten var det kun et jorde. Vi var spent i 2017 da vi la ut de første boligene. Det tok litt tid før markedet våknet, men plutselig økte takten. Vi har hatt en jevn utvikling, hvor kundene ser at det skjer noe hele tiden.


  - Vi har solgt seks enheter den siste måneden og 16 på året på prosjektene som løper i dag. Det er ikke Oslo-tall, men basert på markedet vi opererer i har vi et mål om å selge mellom 30 og 50 enheter i året. Det har vi ligget på de siste årene, sier Stundal.


  Han opplyser at de nå har startet forhåndssalg på sitt nye byggetrinn Bjørndalen Amfi. Dette er et prosjekt med 60 små og medium leiligheter for både førstegangsetablerere, voksne/eldre og ikke minst investorer som tenker utleie.


  Dette prosjektet har allerede solgt bra på forhåndsregistrerte interessenter og vi er naturlig nok spente når vi til helgen offisielt åpner salget, sier Stundal til EiendomsWatch.


  Artikkelen er hentet fra https://eiendomswatch.no/nyhet...