2565 Boligvelger 1 Bygg C 057

På naturens premisser

Vårt fokus som utbygger er å skape gode bomiljøer hvor mennesker trives. Vi ønsker å spille på lag med miljøet og derfor har vi i Skanska Eiendomsutvikling tatt i bruk en sertifisering av alle våre boligprosjekter som har navnet BREEAM og er Europas ledende miljøsertifisering for bygninger. Kjennetegnet på BREEAM er tydelige krav og mål som ivaretar både dine og våre ønsker om sunne, effektive og bærekraftige bomiljøer.

  Det som er viktig for deg, er viktig for oss

  Du er vår viktigste medspiller for bedre bomiljøer. For der vi avslutter, tar du over. Derfor er det viktig for oss å ivareta miljøet så bra som overhodet mulig gjennom hele prosessen, slik at du er trygg på at dine og naturens behov er ivaretatt på riktig måte. Å ta miljøet på alvor, er å ta hverandre på alvor.


  Grønt er mer enn en farge

  Vi har et brennende ønske om at vårt dedikerte fokus på miljøvennlige løsninger, setter preg og farge på det vi gjør. Fra vi starter planleggingen av hvert prosjekt, står dette i fokus. Gjennom tydelig miljøledelse settes mål for alt fra materialer, økologi, transport, energi og forurensing, for at det allerede i denne fasen har de rette verdiene. Berøre eksisterende natur og miljø så lite som overhodet mulig – og velge miljøvennlig der alternativer foreligger – hver eneste gang.


  Ute – inne – hjemme

  Til syvende og sist er det du som skal bo her. Og din trygghet skal alltid være at vi har gjort de riktige valgene. Løsninger som gjør hverdagen din bedre, enklere og grønnere. Transportløsninger som er enkle og tilgjengelige, uteområder du har lyst å bruke fordi de er utformet riktig, og innemiljø som ivaretar deg og dine uansett livsfase – til enda lavere kostnad. Løsninger som virker, og varer. På den måten er vi sammen om miljøet. For når du kjøper ditt neste hjem av oss, velger du bærekraftige løsninger som fremtiden vil applaudere.

   Røa X blir selvfølgelig BREEAM-sertifisert og vår ambisjon er å oppnå sertifiseringen Very Good. Det at vi sammen kan ta ansvar for å heve kvaliteten ved å bygge sunne, velfungerende og energieffektive boliger, er vi umåtelig stolte av. Nedenfor kan du lese litt om hvilke tiltak vi gjør for å få både deg og omgivelsene til å smile.


   Ledelse

   Måten vi i Skanska leder våre byggeprosjekter på, påvirker ikke bare våre ansatte – men også omgivelsene våre. Det er svært viktig for oss å vise hensyn når vi bygger. Vi velger miljøvennlige byggemetoder og liker å holde det ryddig rundt oss. Slik skaper vi trivsel for de som jobber på byggeplassen, og for de som bor i nærheten.


   Vann

   Vann er viktig for alle. Derfor ønsker vi i Skanska å spare en god del av hva som er vanlig i standard boligprosjekter. Effektive sanitærløsninger og smarte vannsystemer bidrar til å senke forbruket av drikkevann. Planter i uteområder skal være robuste og ikke for tørste. Dette sørger for at du får nyte frodige uteområder, samtidig som vi sparer på vannressursene.


   Forurensing

   Det er viktig for oss i Skanska at våre boliger gir deg et trygt, grønt og levende nabolag. Et av målene for prosjektene våre er å alltid søke gode grep som gir gode og sunne bomiljøer og økt økologisk verdi til området. Vi vet at vi er helt avhengige av det biologiske mangfoldet rundt oss, legger derfor stor vekt på bevaring av dette i våre prosjekter.


   Transport

   Vi vil gjøre det enkelt å velge smarte transportløsninger når du skal ut. Vi sørger for at våre prosjekter har et stort antall sykkeparkeringsplasser, samt gode muligheter for lading av elsykler. Flere av våre nyeste prosjekter har også eget sykkelverksted i bygget. Samtlige av våre parkeringsplasser skal også ha ladepunkt for elbil.


   Helse og innemiljø

   Et godt innemiljø er viktig for både helse og trivsel, og kan gjøre en enorm forskjell i hverdagen. Vi sikrer deg et sunt og godt inne- og utemiljø ved å planlegge for dette helt fra start ved å fjerne forurensingskilder og sikre optimal luftkvalitet. Vi unngår miljøgifter og bruker helsevennlige produkter slik at det er godt å trekke pusten inne så vel som ute.


   Arealbruk og økologi

   Når vi bygger, tenker vi også på at naturen rundt oss må ivaretas gjennom hele byggefasen. Vi sørger for boliger som gir minst mulig avtrykk, med mål om å etterlate tomten bedre enn da vi startet.


   Energi

   I Skanska har vi et av Norges ledende fagmiljøer for utvikling av energieffektive bygg, og vi driver også utstrakt forskningssamarbeid for å ta byggebransjen mot målet om klimanøytralitet i 2045. Vår spisskompetanse sørger for at din bolig ligger i et energieffektivt bygg. Gevinsten deler vi med både deg og klimaet: Når vi sparer på energien, så sparer vi også miljøet – og du sparer penger.


   Avfall

   Vi i Skanska stiller alltid svært strenge krav til avfallshåndtering på byggeplassen – og har klare rutiner for trygg håndtering av byggeavfall. I tillegg overvåker vi både forbruk av vann, drivstoff og energi gjennom hele byggeprosessen, som et ledd i vårt kontinuerlige arbeid med å nå klimamålene i Parisavtalen.


   Materialer

   Vi spiller på lag med regnskogen. Derfor har vi nulltoleranse for bruk av tropisk tømmer i våre bygg. Våre gode rutiner sørger for at det kun benyttes lovlig hugget og lovlig kjøpt tømmer. Du skal kunne føle deg trygg på at våre grønne verdier også gjelder innkjøpsrutinene.


   Meld interesse

   Takk for din interesse! Du hører fra oss snart.