2565 2 Bygg D PLAN 5 LEIE 601 takterrasse 1027

X-faktoren til Røa

Røa er et område folk gjerne flytter til, men motvillig flytter fra. Beliggenheten bidrar til dette. Kort reisevei til jobben, enten den er i Oslo sentrum eller i Bærum, gjør det bekvemt å bo på Røa. Nærheten til Sørkedalen og Bogstadvannet gjør det enkelt å leve et aktivt liv med flotte naturopplevelser. Småbyfølelsen, ved at du alltid treffer noen du kjenner på senteret, gjør det lett å trives på Røa.

  Arkitektur for gode liv

  Helt fra tegnebordet har det vært viktig for oss at Røa X blir en del av Røa på stedets egne premisser, også arkitektonisk. Derfor har vi blant annet bygget fire selvstendige bygninger i stedet for ett stort bygg. Vi har også valgt lys teglstein til fasadene, som er mye brukt på litt større bygninger i området. På den måten knytter vi bånd til den eksisterende bebyggelsen, samtidig som Røa X vil være et bygg som tilfredsstiller moderne krav når det gjelder energieffektivitet og klima.


  Alle leilighetene får utvendige hjørner, noe som innebærer gode lysforhold og muligheter til å lage en trivelig og usjenert uteplass. Det gjør også at det kun blir tre til fem leiligheter per etasje, slik at du slipper «korridorfølelsen».


  Lund+Slaatto Arkitekter

   2565 EX Baakgaard 095

   «Det gode rommet. Så å si alle leilighetene har utvendige hjørner, noe som gir svært gode lysforhold og muligheter for en uteplass med flere soner.»

    2565 2 Bygg A Teaser 082
    Marketer 2565 3 Boligvelger20120 Bygg20 A 05

    Som arkitekter vet vi at det vi gjør, spiller direkte inn på folks hverdag. Riktig lys, gode materialer og gjennomtenkte løsninger påvirker humør og trivsel. I Røa X har vi derfor samarbeidet tett med både landskapsarkitekter og interiørarkitekter for å bygge boliger der summen er større enn delene den er satt sammen av.

     2565 Bygg B PLAN 3 LEIE 401 balkong 0533
     2565 EX Mellom A og B 0516

     Like fint ute som inne

     I arbeidet med utearealet for Røa X har vi ønsket å lage et attraktivt sted som de som bor der, opplever som en genuin kvalitet ved boligen sin.

     Røa X ligger på en kolle, og gårdsrommet vil også være skjermet mot Griniveien av muren som er der i dag. Dette gir en god mulighet til å skape et avskjermet og variert område, noe vi har benyttet oss av i planleggingen. Gårdsrommet vil være delt i to separate soner, der den ene er henvendt mot Røa sentrum og T-banen, mens den andre er mer tilbaketrukket mot øst. De private markterrassene i første etasje vil skjermes av hekker og busker.

     Vi håper du kommer til å trives!

      2565 EX Baakgaard 095

      Meld interesse

      Takk for din interesse! Du hører fra oss snart.