Bildene kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Bildene er kun ment som illustrasjon.


Innvendig belysning/lamper og gardinoppheng er ikke en del av standardleveransen. Fasadeuttrykk vil kunne avvike fra ferdig bygg. Endelig farge på utvendig kledning vil bli besluttet av arkitekt senere, og vil kunne avvike fra illustrasjoner og modell vist i salgsunderlaget. Utomhusanlegg, eksisterende vegetasjon og beplantning på illustrasjon vil kunne avvike fra ferdig prosjekt.

  • WEB 3307 01 SKA e 04 K4 Corner East R03
  • 1683903073 3307 01 SKA i 13 A701 view R03 1
  • 1683903041 3307 01 SKA i 12 A701 living R04 1
  • 3307 01 SKA i 22 bike shop R01
  • 3307 01 SKA i 21 common area R01
  • 3307 01 SKA i 20 B701 terrace R02
  • 3307 01 SKA i 19 B602 terrace R02
  • 3307 01 SKA i 18 B102 living kitchen R02
  • 3307 01 SKA i 17 B503 living view R01
  • 3307 01 SKA i 16 B503 living R01
  • 3307 01 SKA i 15 A701 bedroom R01
  • 3307 01 SKA i 14 A701 bathroom R01
  • 3307 01 SKA i 11 A701 kitchen R02
  • 3307 01 SKA i 10 A701 dining R02
  • 3307 01 SKA i 09 A403 kitchen R02
  • 3307 01 SKA i 07 A403 living R02
  • 3307 01 SKA i 06 A403 living kitchen R02
  • 3307 01 SKA i 05 A401 bathroom R02
  • 3307 01 SKA i 04 A401 overview R02
  • 3307 01 SKA i 03 A401 kitchen R02
  • 3307 01 SKA i 02 A401 dining R02
  • 3307 01 SKA i 01 A401 living R02
  • 3307 01 SKA e 04 K4 Corner East R03
  • 3307 01 SKA e 03 K4 Balconies R02
  • 3307 01 SKA e 02 K4 Courtyard R03
  • 3307 01 SKA e 01 Aerial R03